CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU & DỊCH VỤ TỐT NHẤT
Ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam

Ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam

Ngành công nghiệp thú cưng (Pet industry) là ngành công nghiệp thị trường gắn liền với các động vật bầu bạn (Companion animals). Ngành thú cưng bao gồm những thứ sản phẩm, dịch vụ gắn liền với hoạt động sản xuất, tiêu ...
Xem chi tiết